NRK: Fabrikken og gata: Møte med Hjula-arbeiderske i 1960

NRK-reporter Odd Nordland samtaler med 84 år gamle Mina Olsen, som arbeidet ved Hjula veveri ca 1892. Hun forteller litt om arbeidsforhold, fritid og familie. Sendt 1. mai 1962.

Enerett NRKs arkiv, gjengitt med tillatelse fra NRK. Må ikke brukes i andre sammenhenger enn Akerlseva Digitalt uten samtykke fra NRK.