Nylands verksted

Ved utløpet av Akerselva, der den nye Operaen nå ligger, lå et av landets betydeligste skipsverft. Den enorme ekspansjonen i handelsflåten etter 1850, og omleggingen til stål og damp gjorde Nyland til et ledende skipsverft.

Nyland1 (Ingressbilde)

Nyland Verksted, Foto: NTM

Dampmaskin fra Nylands Verksted, NTM 11540. Maskinen skal nå settes tilbake i drift i dampskipet Dampmaskin fra Nylands Verksted, NTM 11540. Maskinen skal nå settes tilbake i drift i dampskipet "DS Turisten" som er under restaurering.Maleri av Nylands Verksted av Jens Wang 1914, NTM 20558Maleri av Nylands Verksted av Jens Wang 1914, NTM 20558Rundt 1900 var Nyland landets største verft, med over 1000 ansatte, to flytedokker og stadig fler verkstedbygninger på et ekspanderende verftsområde i Bjørvika. Innen Aker overtok Nyland i 1956 hadde verftet bygd over 350 skip. i tillegg til industrimaskiner, jernbanevogner, mudderapparater etc. Blant skipene var nærmere 100 hvalbåter og 50 passasjerskip.

Etter 1950 pekte alle utviklingstrekk i skipsbyggingen i samme retning: Skipene skulle være større og byggingen måtte bli mer rasjonell. De hundre år gamle verftsanleggene i Bjørvika ble for små. Akergruppen som overtok Nyland i 1956, slo i 1967 de to Oslo-verftene sammen i en enhet under Nyland-navnet. Gamle Nyland fikk navnet Nyland Øst, mens ærverdige Akers Mek. fikk navnet Nyland Vest. Da verftet i Bjøvika ble lagt ned i 1971 ble gamle Akers Mek. omdøpt til Nylands Verksted. Navnet festet seg imidlertid aldri: Inntil verftet ble lagt ned i 1982 og ombygd til Aker Brygge het dette området Akers Mek...

Siste rest av Nyland produserte maskindeler ved et verksted på Kalbakken under navnet Nylands Produksjon, med ca. 40 ansatte. Pusnes i Arendal kjøpte det i 1988 og etablerte Maritime Nyland på Tromøy. I 2004 hadde Aker-gruppen overtatt Maritime, og deler av virksomheten på Pusnes ble solgt til offshore-konsernet NLI, som videreførte Nylands historie som NLI Nyland på Pusnes. Pr. 2012 var det ca. 85 mann i arbeid med avanserte løsninger og spesialprodukter for offshoreindustrien.

Arkivene fra Nyland Verksted tilhører Norsk Sjøfartsmuseum 

Nyland 2011 (2011)

Nyland 2011 med Operaens bakside og nybygg under oppføring på Sørenga (Rettigheter: NTM/Dag Andreassen)

Nylands (1930)

Nylands Mek verksted fra 1855 (Rettigheter: NTM/ Inger Muncg )

  • 2011
  • 1930

Tekst: Dag Andreassen/ Norsk Teknisk Museum 2010-12

 

Grunnlagt: 1854

Avviklet: 1971

Antall ansatte: 1000 (max)

Adresse: Nylandsveien 33

Kilde: Oslo Adressebok 1955