Levahn Mek. Versted A/S

Levahn var opprinnelig en motorfabrikk som lagde små båtmotorer, først i Pilestredet, og fra 1917 på Ensjø Teglverks gamle tomt. Etter en konkurs i 1933 overtok familien Wiig, og driften dreide seg over mot jernbanemateriell. En ny fabrikk på Ensjø ble bygd i 1946, og denne var i drift til familiebedriften gikk konkurs i 1996.

osloindustri1957_0068.jpg

Fra Illustrert Næringsleksikon, 1957

Lehvan ble etablert i 1906, og var fra start en motorfabrikk som produserte mindre båtmotorer. De første fabrikklokalene lå i Pilestredet, men i 1917 kjøpte bedriften Ensjø Teglverk i Hedmarksgata 25 (i dag Rolf Hofmos gate 20). 

Ensjø Teglverk hadde vært i drift siden 1855 basert på den gode leiren i området, og hadde levert rød konstruksjonsstein til både Stortinget og Nationaltheatret (de gule fasadesteinene er importert), og til en mengde av Oslos nye leiegårder.

Levahn Motorfabrikk gikk konkurs i 1933. Overingeniør Wiig overtok og bygde den om til mekanisk verksted særlig rettet inn mot jernbanemateriell. Anlegget brant i 1946, og ny hall ble oppført med moderne utstyr. Det ble produsert anleggs- og transportmateriell, også mindre lokomotiver. det ble også utviklet produkter for oljeindustrien, vinsjer etc., for å gi flere ben å stå på. I 1990 hadde bedriften fortsatt nær 50 ansatte. Utover på 1990-tallet ble konkurransesituasjonen tøffere. NSB / Jernbaneverket plasserte stadig flere av sine ordre til utenlandske konkurrenter. Også ol Familiebdriften gikk konkurs i 1996, og 17 ansatte mistet jobben.

22. mai 1996 ble Levahn-saken også tatt opp i Stortingets spørretime av RV-representanten Erling Folkvord. Han mente det var alvorlig at en norsk industribedrift gikk konkurs som følge av NSBs innkjøpspolitikk, som i dette tilfellet hadde resultert i at et innkjøp av lastevogner som Levahn hadde levert anbud på gikk til en tysk leverandør. Næringsminister Jens Stoltenberg mente i sakens anledning at det ikke var noe å gjøre med det, all den tid NSB selv måtte få bestemme sine innkjøp, og ellers at Levahn ikke hadde søkt om FOU-støtte i SND, som Folkvord mente hadde vært mulig. Derimot hadde bedriften fått lån i industribanken, og avdragsfrihet og andre lettelser som skulle hjelpe i økonomisk trange tider. Det hjelp imidlertid ikke da kontraktene for leveranser til NSB ikke gikk i orden. En så spesialisert bedrift som Levahn hadde ikke mange andre markeder å ty til når NSB ikke lenger var aktuell som kunde. (DKA)

Grunnlagt: 1906

Avviklet: 1996

Adresse: Hedmarksgt. 25 / Rolf Hofmos gate 20

Kilde: Oslo Adressebok 1955 / Aftenposten / Stortingstidende 1995-96 / www.teglverk.no