Lampefabrikken i Arendal

De to Oslo-firmaene Sønnichsen og N.Jacobsen gikk i 1932 sammen om å starte egen produksjon av lyspærer. Valget falt på Arendal, og etter hvert kom en tredje kompanjong inn: Giganten Philips - som i årene etter krigen bygde opp en av landets tre store lyspærefabrikker i Arendal, og holdt den i gang til 1982.

På begynnelsen av 1900-tallet var det en stor virksomhet over hele landet for å bygge ut elektrisitetsproduksjon, sørge for distribusjon med strømnett og anlegg i boliger, næringsbygg og offentlige bygg, og ikke minst å dekke den voldsomme etterspørselen etter eletriske apparater og installasjonsmateriell.

Blant de mange etableringene i denne fasen var det to Oslobedrifter, Sønnichsen og N.Jacobsens Elektriske Forretning som satset bredt med installasjonsarbeid, engrosvirksomhet og etter hvert egenprodusksjon av utstyr.

Glødelamper var selvsagt en viktig ny forbrukerartikkel, hvor også også utskiftingstakten var høyere enn for noe annet utstyr. Grunnlaget for innenlands produksjon av slike var derfor voksende. Innenlands produksjon ble stimulert av ulike endringer i import / tollbestemmelser rundt 1930. I 1932 startet dermed to fabrikker i Norge, den ene av Philips i Brenneriveien i Oslo, den andre i Arendal av Sønnichsen og N. Jacobsen. Osram-fabrikken i Drammen hadde vært i produksjon siden 1916.

Sønnichsen gikk altså sammen med en annen etablert bedrift og konkurrent i industrien, N. Jacobsens Elektriske Verksted, om å etablere Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg” i Arendal i 1932. Dette var for sin tid den mest moderne og største fabrikken av lyspærer i Norge. Dagbladet var til stede da den første lampen ble tent i august 1932, anført av disponenten Hr. Nuberg og fire svenske tekniske eksperter. Det var da satt opp for produksjon av en halv million glødelamper pr. år, og kapasiteten i fabrikken kunne videre dobles.  I 1936 var produksjonen kommet opp i 800 000 pr. år. Det var 30 arbeidere og 10 funksjonærer ved fabrikken, inkl, bestyrer ingeniør Arne Jerlstrøm.

Fabrikken i Barbudalen brant ned i 1944, og ble deretter stående uten produksjonsutstyr og mulighet til å bygge den opp igjen i den vareknappheten som preget landet også de første årene etter krigens slutt. Gjenoppbygging var proioritert i ventelisten på byggematerialer, men nødvendig import av produksjonsutstyr fra utlandet ble stanset pga. valutarestriksjonene som gjaldt.

Foto: Ole A. Krogness <br>Foto: Ole A. Krogness
Dette problemet fant sin løsning i samarbeid med Norske Philips. De var på jakt etter en ny fabrikk ettersom lampefabrikken i Brenenriveien i Oslo var blitt for liten. De fikk imidlertid ikke byggetillatelse. De hadde derimot det nødvendige utstyret. De to konkurrerende lampefabrikkene la to og to sammen, og gikk sammen om å bygge en ny og topp moderne lyspærefabrikk i Arendal.

Planen ble sterkt oppmuntret av Industridepartementet, som arbeidet for rasjonalisering i industrien, og også industriaetablering i en landsdel som trengte flere industriarbeisplasser, særlig for kvinner. Også Arendal kommune var mer enn villig, og stilte en ny tomt til disposisjon på Myrene utenfor Arendal.

Produksjonen skulle deles mellom de to, og markedsføres som henholdsvis Noreg- og Philips-pærer. Etter hvert overtok Philips hele produksjonen, og den ble Norges største lyspærefabrikk.

Philips lampefabrikk i Arendal ble nedlagt i 1982 da Philips skulle modernisere sin lyspæreproduksjon og samle den til færre fabrikker.

Etter nedleggelsen ble bygget leid ut til ulike virksomheter. I 2011 startet byggets eiere Impertio Eiendom en større ombygging av fabrikekn til moderne kontorlokaler med parkeringshus etc. Arkitekt for ombyggingen var Arkitektkontoret Kjell Jensen i Arendal.

Grunnlagt: 1932

Avviklet: 1982

Adresse: Frolandsveien 6, Myrene i Arendal

Kilde: Sønnico 90 år / Industrieventyret - fra jernmalm til høyteknologi (Arendal)/ avisarkiv