Forenede Nagle & Skruefabrikk A/S

Datterselskap av Christiania Spigerverk etablert i 1929 ved CS' utskillelse av skrue- og nagleproduksjonen og samtidig oppkjøp av Den Norske Naglefabrik og Kampens Skrue- og Møtrikfabrik.

nagle (Ingressbilde)

Fabrikken i 1954, Foto: Oslo Byarkiv

Lokalisert i Nydalen på Spigerverkets område. Revet på slutten av 1990-tallet og erstattet av nytt sentralbygg i Nydalen med T-banestasjon, hotell, kontorer og forretninger.

Grunnlagt: 1929

Adresse: Nydalsveien 33

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958