Den Norske Blyantfabrikk A/S

Firmaet produserte blyanter og var Norges eneste blyantfabrikk. Den ble lagt ned i 1972 etter å ha flyttet til Vaterland i en gård som ble sanert. Under saneringen ble produksjonsutstyr og lager skadet, og det ble ikke skaffet erstatningslokaler for den lille fabrikken, og innehaveren valgte å legge ned.

Etabl 1932, produksjon av blyanter, 14 ansatte. Samme bygningskompleks som David-Andersen. Opprinnelige lokaler i Sandakerveien 14.

Flyttet senere til Karl 12's gate på Vaterland i Oslo. fabrikken ble da drevet av Fredrik Wassvik. I et oppslag i Aftenposten 23 desember 1972 står han frem som en av flere små næringsdrivende i saneringsområdet på Vaterland som beskriver dårslig behandlign fra kommunen i forbindelse med saneringen. De ble presset ut av lokalene før tiden, og rivingsarbeidene rundt dem førte til strømstans, vannutkopling og store vannskader på bl.a. lager og produksjonsutstyr. Blyantfarbikken hadde heller ikke blitt tilbudt brukbare erstatningslokaler. Saneringen av Vaterland betydde dermed kroken på døra for Norges siste blyantfabrikk.

Grunnlagt: 1932

Antall ansatte: 14 (1957)

Adresse: Trondheimsv 139, Karl 12's gate

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957