Berger og Fossekleven fabrikker

Berger fabrik ble etablert av Jens J. Jebsen. Familien Jebsen eide flere tekstilfabrikker i Arna, utenfor Bergen, og ville etablere seg på Østlandet. Det var vinter 1879, og Jens og hans far Jürg Jebsen med følge, gikk over isen fra Holmestrand på vei mot Akerselva og hovedstaden hvor de hadde tenkt å etablere ullveveri. De tok inn på Berger gård i Strømm kommune for natten. Der bodde det en enke som var interessert i å selge gården med de vannrettighetene som hørte til. Jebsen slo til, og allerede året etter sto de første fabrikkene klare. Produksjonen startet umiddelbart og varte helt frem til 2003.

Berger fabrikk (Ingressbilde)

Berger fabrikk ca. 1890

Bergers industrihistorie startet i 1880 da firmaet Jens J. Jebsen & Co ble etablert. Året etter var den første ullvarefabrikken i drift på Berger. Virksomheten endret radikalt stedet, som tidligere bare bestod av en gård med fem husmannsplasser. Allerede i 1889 ble en ny fabrikk, Fossekleven Fabrik, anlagt høyere oppe i det samme vannfallet. Fossekleven fabrikk ca. 1920Fossekleven fabrikk ca. 1920
Man drev vaskeri, farveri, spinneri og veveri, og de to fabrikkene med tilhørende industri sysselsatte på det meste mellom 250 og 300 arbeidere. I 1936 fusjonerte de to fabrikkene, og i 1942 ble de omdannet til et aksjeselskap. Driften ved Fossekleven opphørte i 1965, og ullvareproduksjonen ble flyttet til Nedre Berger. Det lille industrisamfunnet som vokste fram, hadde paternalistiske trekk: Bedriftslederen sørget for å bygge arbeiderboliger, til sammen 32 i tallet, og hver av disse boligene huset to til fire familier. I boligene bodde arbeiderne fritt fram til 1937. Berger bruksskole ble bygd av fabrikkeier Jens J. Jebsen i 1885, og lærer ble ansatt. Berger kirke ble oppført i 1895, og var i Jebsen-familiens private eie helt fram til 1970. Det ble opprettet private pensjonsfond for både arbeiderne og funksjonærene. Videre sørget familien for opprettelse/drift av gamlehjem, sykestue, bank og postkontor. Fra vevsalen på Berger ca. 1935Fra vevsalen på Berger ca. 1935

Berger Museum åpnet i juni 1997 og ble drevet av Berger Museumsforening. Foreningen ble stiftet i 1996 og hadde som mål å synliggjøre og bevare Bergersamfunnets historie.

I 2005 åpnet museet en funksjonærleilighet i en av arbeiderboligene tilhørende Fossekleven fabrikk, hvor historien om Fosseklevens første karde- og spinnemester West Bullen med familie blir fortalt. Berger museumsforening har siden starten samarbeidet tett med Nord-Jarlsbergmuseene. Fra 2009 har Nord-Jarlsbergmuseene vært en del av Vestfoldmuseene IKS, og Berger museum ett av Vestfoldmuseene. Berger museumsforening har endret navn til Berger historielag og eier fortsatt samlingene som Vestfoldmuseene forvalter.

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og drifter stedet sammen. Sammen er de en felles visningsarena og møteplass for historie-, kunst- og kulturinteresserte. 

Besøk Berger museums hjemmesider for mer informasjon og mange gode kilder: https://vestfoldmuseene.no/berger-museum/ 

Grunnlagt: 1880

Avviklet: 01.01.2003

Antall ansatte: 300

Adresse: Bergerveien 2b, 3075 Berger, Fossekleiva Kultursenter og Berger museum

Kilde: Vestfoldmuseene IKS, Berger historielag