Kaffelars på Holmestrand Aluminiumsmuseum

I fabrikkanlegget til Hydro Aluminum i Holmestrand finnes en moderne utstilling. Sommeren 2009 åpner "Kaffelars". Utstillingen åpner 6. juni.

Utstillingen viser bedriftens historie og produkter. Samlingene består av i tillegg til gjenstander og maskiner også et rikholdig foto og filmmateriale. Samlingen er deponert hos Nord-Jarlsbergmuseene. Bedriftens arkiv er overført til Vestfold fylkesarkiv.