Norsk Vasskraft- Og Industristadmuseum

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum er eit kulturhistorisk museum i Odda og Tyssedal i Hordaland. Museet skal samla inn og dokumentera, sikra, driva forsking og formidla historie knytt til elvar og vatn, vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og industristaden.

Hovudattraksjonen til museet er Tyssedal kraftverk som er eit komplett restaurert kulturminne som inneheld maskiner, kontrollrom, røyrgate og vasstunnelar som kan besøkast året rundt. I tillegg har museet arbeiderboliger i Odda som visar korleis butilhøva var for industriarbeidaren i Odda frå 1910 og opp til 1950. I Odda har museet og eit vitensenter på den gamle smelteverkstomta. Norsk Vasskraft- og Industristadmusem er og hovudsamardbeidspartner i NVEs Museumsordning.