Brekke Bruk - det siste sagbruket ved elva

Brekkedammen på Kjelsås ligger øverst i Akerselva. Her ble elva brukt som transportåre for tømmer fra Nordmarka og som kraftkilde for kverner og sager, trolig alt før 1600-tallet. Brekkesaga ble startet ca. 1740 av Nordmarkgodsets nye eier Christian Anker. Hans sønn Peder Anker og etterkommere i Wedel Jarlsberg og Løvenskiold-slektene holdt sagbrukstradisjonen i hevd ved Akerselva. Tømmer fra Nordmarka ble fløtet ned til Maridalsvannet og derfra ut i Akerselva. Sagdammen var dekket av tømmer om våren og sommeren. Det ble skåret både grove bjelker og fine planker. Tømmeret ble trukket fra vannet og opp til saga ved hjelp av en kjerrat, som er en slags heis for tømmerstokker. Ferdigskåret virke lå til tørk i store stabler rundt hele dammen.

Brekekdammen, skrningen ned mot dammen hvor kjerraten til Brekkesaga lå.

Brekkedammen ned mot demningen fra 1890. Skråningen med trærne i høyre kant er bakken hvor kjerraten lå.

Foto: Norsk Teknisk Museums samling<br>Foto: Norsk Teknisk Museums samling
Plankene ble kjørt til fjorden med hest og vogn for utskiping. Etter at Gjøvikbanen ble åpnet i 1900 kunne trelasten fraktes fra Kjelsås til havna med jernbane. Det førte til et oppsving for saga, og den var på sitt største på 1930-tallet med 90 ansatte. Brekke Bruk ble nedlagt i 1965 som den siste av sagene ved Akerselva. Løvenskiold som var eier av både saga og store deler av Nordmarka, moderniserte og samlet produksjonen på Fossum. Fløting som transportmiddel for tømmeret fra Nordmarka hadde utspilt sin rolle, og bruken av Akerselva og Nordmarksvassdragene som transportåre tok slutt. 
De tidligere sagbruksområdene rundt Brekkedammen ble utviklet til annen industri, boliger og det som i dag er et populært friområde med badeplass i Akerselva.